Öğr. Gör. HİCRAN ÖZLEM ILGIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. HİCRAN ÖZLEM ILGIN

T: (0282) 250 4308

M hoilgin@nku.edu.tr

W hoilgin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR)
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez: BİR HALKLA İLİŞKİLER ORTAMI OLARAK TELEVİZYON DİZİLERİNDE KENT İMAJI
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLETİŞİM SANATLARI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2012-2014
Tez: ÖYKÜ FORMATLI TELEVİZYON REKLAMLARINDA KÜLTÜREL KİMLİK GÖSTERGELERİ VE ANLAMLANDIRMA (2014)
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.
Öğrenim Yılları: 1994-1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
2011-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2016-
Turizm ve Otel İşletmeciliği Birim Web Temsilcisi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Turizm ve Otel İşletmeciliği Birim AKTS Temsilcisi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bologna Birim Temsilcisi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Staj Uygulama Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2015-
Burs Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyon Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Evrak İmha Komisyon Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Kurumsal Değerlendirme Komisyon Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
2015-
Yemek Komisyonu Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2014
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2012-2014
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2012-2013
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
2012-
Staj ve Uygulama Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2014
Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Danışmanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2014
Eğitim Öğretim Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2014
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları
Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
Kurumsal İletişim
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ILGIN H. Ö., ERTEKİN İ., Social Responsibility Cognition In Higher Education, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol. 7, pp. 686-696, 2017.
Özgün Makale TUBİTAK, ULAKBİM, ASOS, CROSSREF, EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI),EBSCOHOST, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, DOAJ,TURK EDUCATION INDEX• CITE FACTOR• DERGİPARK AKADEMİK INFOBASE INDEX• AKADEMİK ARAŞTIRMALAR İNDEKSİ• OPEN ACCESS LIBRARY• ROAD INDEX• SCIENCE IMPACT FACTOR Erişim Linki
2. ILGIN H. Ö., URUÇ H., Türk Televizyon Dizilerinde İstanbullu Kimliği; Mardin Televizyon Dizileri Örneği, Papers on Social Science, pp. 72-81, 2017.
Özgün Makale ASOS, PRO-QUEST, Index Copernicus Erişim Linki
3. ILGIN H. Ö., URUÇ H., Kent Markası Oluşum Sürecinde Tekirdağ Kent İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 729-738, 2016.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus Erişim Linki
4. ILGIN H. Ö., Televizyon Reklamına Umberto Eco BağlamındaBir Bakış Bir Çözümleme Çalışması, The Journal Of Social Science, vol. 3, pp. 351-364, 2016.
Özgün Makale SOBİAD, CITEFACTOR, OAJI, RESERARCH BIBLE Erişim Linki
5. ILGIN H. Ö., Marka ve Advergaming İlişkisi, Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol. 3, pp. 24-33, 2013.
Özgün Makale CROSSREF• EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI)•TÜBİTAK ULAKBİM• EBSCOHOST• INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL• DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ)• GOOGLE SCHOLAR• ASOS INDEX• TURK EDUCATION INDEX• CITE FACTOR• DERGİPARK AKADEMİK• INFOBASE INDEX• AKADEMİK ARAŞTIRMALAR İNDEKSİ• OPEN ACCESS LIBRARY• ROAD INDEX• SCIENCE IMPACT FACTOR Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ILGIN H. Ö., URUÇ H., Türk Televizyon Dizilerinde İstanbullu Kimliği; Mardin Televizyon Dizileri Örneği, International Congress of Management Economy and Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ILGIN H. Ö., SIRIM V., URUÇ H., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi; Bir Örnek Uygulama MEMYO, International Congress On Political, Economic And Social Studies (19.05.2017-22.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ILGIN H. Ö., SIRIM V., URUÇ H., Yükseköğretimde Öğrenci Kulüplerine İlişkin Özgün Bir Proje Örneği, International Congress On Political, Economic And Social Studies (19.05.2017-22.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ILGIN H. Ö., URUÇ H., Kent Markası Oluşum Sürecinde Tekirdağ Kent İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. ILGIN H. Ö., URUÇ H., Küreselleşmenin Bir Yansıması Olarak Batı Kültürü Bağlamında Televizyon Dizileri, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Üyelikler
Evrak İmha Komisyon Başkanı, Başkan, 2015-.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyon Başkanı, Başkan, 2015-.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Birim Bologna Temsilcisi, , 2015-.
Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi, Başkan, 2015-.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bologna Brirm Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Eğitim Öğretim Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Burs Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Birim Akts Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Birim Web Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Birim Erasmus Koordinatörü, Başkan, 2015-.
Kurumsal Değerlendirme Komisyon Başkanı, Başkan, 2015-.
Turizm Otel İşletmeciliği Program Danışmanı, Başkan, 2014-2011.
Birim Erasmus Koordinatörü, Başkan, 2012-2014.
Birim Farabi Koordinatörü, Başkan, 2012-2013.
Burs Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2014.
Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2014.
Yemek Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2014.
Eğitim Öğretim Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2014.